مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۴۰۰/۴/۲
سمينارها
سمينارهاي برگزارشده در گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي  با راهنمايي اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه و مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
 

رديف

عنوان سمينار

نام ارائه دهنده

استاد راهنما

رشته

تاريخ ارائه

1

روش هاي انتخاب متغير

عاطفه عبدلي

دكتر سليمان خيري

آمار زيستي

30/7/98

2

داده كاوي و كاربرد آن در نظام سلامت 

نيلاي رضايي

دكتر محمودمباشري

اپيدميولوژي

16/7/98

3

تحليل مسير

جميله معارفي

دكتر علي احمدي

اپيدميولوژي

21/12/97

4

مدل رگرسيون مخاطرات جمعي

مليحه بلابادي

دكتر سليمان خيري

آمار زيستي

14/12/97

5

روايي و پايايي پرسش نامه

مريم قائم فرد

دكتر علي احمدي

اپيدميولوژي

13/12/97

6

مدل معادلات ساختاري معرفي مدل شاخص هاي چندگانه- علل چند گانه((MIMIC

سميرا اسدي

دكتر مرتضي سدهي

آمار زيستي

        7/12/97

7

          توابع مفصل و كاربرد آنها

فرهاد محمدي

دكتر مرتضي سدهي

آمار زيستي

20/9/97

8

سرمايه اجتماعي و سلامتي

مسعود محمود زاده

دكتر علي احمدي

اپيدميولوژي

1/8/97

9

 

مطالعه معدلات برآوردي تعميم يافته

 

زهرا منتظري

 

دكتر سليمان خيري

 

 

 

26/4/97

10

 

ارزشيابي عملكرد الگوريتم مجموع تراكمي در كشف طغيان

 

صالح جعفريان

 

دكتر مسعود اميري

 

 

اپيدميولوژي

 

19/4/97

11

 

خطاها در تحقيقات علوم پزشكي

 

رحمان بيوكاني

 

دكتر محمود مباشري

 

اپيدميولوژي

 

12/4/97

12

 

تكنيك محاسبه بار بيماريها

 

زهره عباسپور

 

دكتر محمود مباشري

 

اپيدميولوژي

 

22/3/97

13

مدل لگاريتم دو جمله اي و مقايسه RR و OR به روش شبيه سازي

 

      ايمان هابيلي باغ گلي

 

دكتر سليمان خيري

 

آمار زيستي

 

21/9/96

14

 

بررسي نابرابري هاي اجتماعي اقتصادي سلامت در اروپا

 

حبيب اله شهرياري

 

دكتر مسعود اميري

 

 

اپيدميولوژي

 

19/4/96

15

 

درخت تصميم

 

ژيلا ساساني زاده

 

دكتر مرتضي سدهي

 

آمار زيستي

 

19/4/96

16

 

رگرسيون چند سطحي

 

          مليحه سوسني توابع

 

دكتر مرتضي سدهي

 

آمار زيستي

 

7/4/96

17

داده هاي گمشده

 

زينب احمدي ميرقائد

 

دكتر سليمان خيري

 

آمار زيستي

 

29/3/96

18

 

شبيه سازي مونت كارلوي هميلتون

 

اميد كريمي پور باصري

 

دكتر سليمان خيري

 

آمار زيستي

 

22/3/96

19

 

Relative Risk and Odds Ratio

 

ليلا زيدوني

 

دكتر محمود مباشري

 

اپيدميولوژي

 

19/2/96

20

 

مطالعات كوهورت نسلي

 

 

پونه سامانيان

 

دكتر علي احمدي

 

اپيدميولوژي

 

17/12/95

21

 

معرفي مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير

 

 

زهره موسوي اصل

 

دكتر مرتضي سدهي

 

آمار زيستي

 

26/3/95

22

 

مدل رگرسيون كلاس پنهان

 

ستاره محمدي

 

دكتر مرتضي سدهي

 

آمار زيستي

 

 

18/3/95

 

 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/03
تعداد بازدید: 675
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal