مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۳۹۹/۷/۲۹
ضرورت

1-     نياز به پيش بيني مدل ها و الگوهاي بروز، شيوع و بار (DALY) بيماري هاي واگير و غيرواگير (مهمترين اولويت) و همچنين مدل هاي تعيين كننده  سلامت و بيماريها و عوامل مرتبط با آنها ها در مقياس بين المللي، ملي، استاني و شهرستاني به منظور ارائه راهكار براي مداخله مناسب و اثرگذار

2-        تعيين مدل هاي مناسب فاكتورها و پيامدهاي مرتبط با سلامت، مدل هاي پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير و غيرواگير متناسب با شرايط جغرافيايي، محيطي و ژنتيكي احتمالا متفاوت استان چهارمحال و بختياري به عنوان يكي از استان هاي ايران(معروف به بام ايران).

3-       داشتن گروه هاي آموزشي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته هاي اپيدميولوژي، آمار زيستي، بيوانفورماتيك، دكتراي تخصصي پژوهشي، مهندسي بهداشت محيط، بهداشت عمومي و فراهم بودن زمينه كارهاي پژوهشي با توجه به نيروي انساني موجود و لينك تحقيقات پايه با متخصصين باليني و انجام كارهاي بين رشته اي. قابل ذكر است كه پايان نامه هاي دانشجويان مذكور با توجه به گرايش اساتيد محترم عمدتا مدل سازي است.

4-       وجود چندين مركز تحقيقات مصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (مركز تحقيقات مولكولي و سلولي، مركز تحقيقات گياهان دارويي ، مركز تحقيقات بيوشيمي و عوامل اجتماعي) و فقدان مركز تحقيقاتي با زمينه كاري پيشگفت و همچنين وجود پژوهشگران علاقمند و متخصص در زمينه كاري مدل سازي بيماريها، و متوليان راه اندازي كوهورت بيماري هاي غيرواگير در شهركرد و ايجاد بستر براي تعامل دانشجويان اپيدميولوژي و آمار زيستي با تحقيقات

5-       نياز احساس شده و مطالبه اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران به مركزي كه متخصصين فوق الذكر با متخصصين باليني در رشته هاي مختلف كه در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد وجود دارند، به تحقيق و پژوهش و به ويژه با كاركرد مدل سازي در سلامت و بيماريها بپردازند.

6-       انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي اپيدميولوژيك و كاربرد مدل سازي در سلامت و مراقبت بيماري هاي غيرواگيردر جهت اصلاحات و پيشنهاد ارائه خدمات بهداشتي درماني در نظام سلامت كشور به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه با توجه به اهميت و در اولويت بودن بيماريهاي غيرواگير

7-       جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي شواهد، اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها و راه اندازي بانك اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با بيماري هاي غيرواگير، مديريت مطالعه كوهورت طراحي شده

8-       تربيت نيروي انساني محقق در زمينه تحقيقات اپيدميولوژيك و  مدل سازي در سلامت و بيماريهاي غيرواگير

9-       ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين و پژوهشگران و توانمندسازي آنها در زمينه تعيين كننده هاي سلامت و ارائه مدل هاي تعيين كننده بيماريها ي غيرواگير و ارائه مدل هاي مداخله براي پيشگيري از بيماريها

10-  كوشش در جهت جلب توجه و همكاري با ساير مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و كشور

11-  همكاري و تعامل علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ايراني، ساير كشورها و سازمانهاي بين‌المللي

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/24
تعداد بازدید: 811
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-