مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۴۰۰/۱/۲۲
برنامه استراتژيك، اهداف و چشم انداز1404

 چشم انداز:

استفاده کارآمد و اثر بخش از توانائی های بالقوه و بالفعل دانشگاه در زمینه انجام تحقیقات مدل سازی در سلامت و بیماری های غیرواگیر برای بسط و ارتقاء کمی و کیفی دانش و شواهد علمی  به منظور ایجاد تعامل بین متخصصان علوم پایه و بالینی و استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان برای ارتقاء سلامت جامعه. این مرکز تصمیم دارد به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی مطرح در زمینه های کیفی و کمی پژوهش های مدل سازی در سلامت و بیماری ها در  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کلان منطقه قطب7، کشور و منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ارایه خدمت نماید.

برنامه استراتژیک:

ساختار برنامة راهبردی(استراتژیک) مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به شرح زیر است. این برنامه، در برگیرنده 6 بخش اصلی است.

1-          تحلیل SWOT :

 یعنی از دیدگاه اعضاء شرکت کننده در تدوین برنامه استراتژیک نقاط قوت (Strengths)،نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصتها(Opprortunities) و تهدیدهای (Threats) مرکز تعیین گردید.

2 -  تعیین چشم انداز(Vision)

3 تعیین مأموریت (Mission)

4- اهداف اصلی (Goals)

5 اهداف عینی یا مقاصد(Objectives)

6- تعیین فعالیتها (Activities)

شوراهای پیش بینی شده در برنامه استراتژیک:

الف) شورای عالی مرکز

مهمترین رکن مرکز شورای عالی مرکز بوده و وظائف این شورا عبارتند از:

1 تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2 تصویب تفاهم نامه های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق قوانین و ضوابط مربوطه

3 بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4 بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5 تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستور العمل های اجرائی مراکز تحقیقات

6 پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

اعضای شورای عالی مرکز:

1 رئیس دانشگاه

2 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3 معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

4 رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

5 سه نفر از اعضای هیئت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ب) شورای پژوهشی مرکز:

این شورا مهمترین شورای مرکز پس از شورای عالی است.

وظایف شورای پژوهشی:

 انتخاب و تصویب طرحها، نظارت و ارزیابی طرحهای مصوب ، انتخاب ناظرین طرح ها و تهیه آئین نامه اجرائی و ارائه آن ها به شورای عالی مرکز ، تعیین برنامه های پژوهشی مرکز ، تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز ، تعیین و پیشنهاد بودجه پژوهشی مرکز، تصویب فرصت های مطالعاتی و کارگاه ها، بازبینی و بررسی سالیانه برنامه استراتژیک و ارائه پیشنهادات به شورای عالی مرکز.

 

 
تاریخ به روز رسانی: 1399/11/27
تعداد بازدید: 1430
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/21
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal