مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۴۰۰/۴/۲
مطالعه كوهورت شهركرد

 کتاب کوهورت پرشین شهرکرد

کوهورت یک نوع مطالعه پژوهشی همگروهی یا مطالعه طولی یا مطالعه پیگیری و از نوع مطالعات مشاهده‌ای اپیدمیولوژیک است که در آن گروهی از افراد مواجه یافته (exposed) به همراه گروهی از افراد مواجهه نیافته (non-exposed) به یک عامل بالقوه بیماری، در طول یک دوره زمانی پیگیری می‌شوند و بروز(incidence) بیماری در دو گروه، بدون اینکه مداخله‌ای صورت بگیرد، با یکدیگر مقایسه می‌گردد.مطالعه‌های همگروهی، مستلزم پیگیری گروه‌های افراد در طول زمان می‌باشند و دو هدف توصیفی، یعنی توصیف بروز پیامدهای خاص در دوره زمانی معین، و تحلیلی یعنی تحلیل روابط بین عوامل خطر و پیامدهای آن‌ها را دارند. این طرح به دو شکل اصلی آینده‌نگر و گذشته‌نگر قابل انجام است.

درواقع در مطالعات کوهورت، افراد بدون بیماری(disease free) را ازنظر مواجهه (exposure) که می‌تواند علت بالقوه بیماری باشد به دو یا چند گروه تقسیم می‌کنند. در یک مطالعه کوهورت حداقل یک گروه exposed وجود دارد که با افراد unexposed (reference cohort) مقایسه می‌شوند. می‌توان بجای یک گروه مقایسه، چند گروه exposed را انتخاب نمود. خیلی از کوهورت‌ها با یک کوهورت واحد که ازنظر تاریخچهexposure هتروژن هستند شروع می‌شوند و بعد از به وجود آمدن بیماری subgroup ها  تعریف می‌شوند (مثل کوهورت پزشکان یا پرستارها یا کارگران کارخانه).

مطالعه‌های همگروهی آینده‌نگر

واژه کوهورت (همگروه) یک واژه رومی بوده که  برای دسته‌ای از سربازان که در یک گروه (یکی از لشکرهای ده‌گانه لژیونرهای روم باستان) رژه می‌رفتند مشتق شده است. در پژوهش بالینی، یک همگروه (کوهورت) به معنی گروهی از افراد تحت مطالعه است که با گذشت زمان پیگیری می‌شوند. در یک مطالعه همگروهی آینده‌نگر، پژوهشگر نمونه‌ای از افراد را انتخاب یا مشخص می‌کند. سپس در هر فرد عواملی نظیر بسامد خوراک، عادت به ورزش کردن، خواب و مقادیر لیپید خون را تحت عنوان "مواجهه" اندازه می‌گیرد که ممکن است پیامد متعاقب را پیش‌بینی کنند. محقق با بررسی‌ها یا معاینه‌های دوره‌ای، این افراد را برای یافتن پیامد (های) موردنظر پیگیری می‌کند.                                                                         مطالعه همگروهی (کوهورت) شهرکرد (Shahrekord Cohort Study: SCS) مشتمل بر مطالعه سلامت و بیماریهای غیرواگیر استان چهارمحال و بختیاری و مطالعه کوهورت پرشین است. این مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر 20 ساله بوده که از اردیبهشت ماه سال 1394 مقدمات آن فراهم و در دی ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب شده است. این مطالعه مبتنی بر جمعیت بوده و حجم نمونه اولیه آن حداقل 10076 نفر است و به عنوان یکی از سانترهای پرشین کوهورت ملی در جنوب غربی ایران با هدف بررسی و پایش وضعیت سلامت عمومی جمعیت بالغین و بیماری‌های مزمن و غیر واگیر (بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، فشار خون بالا، دیابت، کبدچرب، مالتیپل اسکلروزیس، بیماری های روانی ، کلیوی، آسم و بیماریهای ریوی و  علل منجر به مرگ) و عوامل خطر آن‌ها در افراد 35 تا 70 سال شهر شهرکرد با حجم نمونه 7000 نفر و مناطق روستایی شهرستان اردل با حجم نمونه 3000 نفر در استان چهارمحال و بختیاری پایه ریزی شده است. 
این طرح دو ناظر دانشگاهی و ملی دارد. پروتکل مطالعه کوهورت شهرکرد را از اینجا دانلود کنید. 
تاریخ به روز رسانی: 1399/12/19
تعداد بازدید: 5853
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal