مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۳۹۹/۱۱/۱
مطالعه كوهورت شهركرد

كوهورت يك نوع مطالعه پژوهشي همگروهي يا مطالعه طولي يا مطالعه پيگيري و از نوع مطالعات مشاهده‌اي اپيدميولوژيك است كه در آن گروهي از افراد مواجه يافته (exposed) به همراه گروهي از افراد مواجهه نيافته (non-exposed) به يك عامل بالقوه بيماري، در طول يك دوره زماني پيگيري مي‌شوند و بروز(incidence) بيماري در دو گروه، بدون اينكه مداخله‌اي صورت بگيرد، با يكديگر مقايسه مي‌گردد.مطالعه‌هاي همگروهي، مستلزم پيگيري گروه‌هاي افراد در طول زمان مي‌باشند و دو هدف توصيفي، يعني توصيف بروز پيامدهاي خاص در دوره زماني معين، و تحليلي يعني تحليل روابط بين عوامل خطر و پيامدهاي آن‌ها را دارند. اين طرح به دو شكل اصلي آينده‌نگر و گذشته‌نگر قابل انجام است.

درواقع در مطالعات كوهورت، افراد بدون بيماري(disease free) را ازنظر مواجهه (exposure) كه مي‌تواند علت بالقوه بيماري باشد به دو يا چند گروه تقسيم مي‌كنند. در يك مطالعه كوهورت حداقل يك گروه exposed وجود دارد كه با افراد unexposed (reference cohort) مقايسه مي‌شوند. مي‌توان بجاي يك گروه مقايسه، چند گروه exposed را انتخاب نمود. خيلي از كوهورت‌ها با يك كوهورت واحد كه ازنظر تاريخچهexposure هتروژن هستند شروع مي‌شوند و بعد از به وجود آمدن بيماري subgroup ها  تعريف مي‌شوند (مثل كوهورت پزشكان يا پرستارها يا كارگران كارخانه).

مطالعه‌هاي همگروهي آينده‌نگر

واژه كوهورت (همگروه) يك واژه رومي بوده كه  براي دسته‌اي از سربازان كه در يك گروه (يكي از لشكرهاي ده‌گانه لژيونرهاي روم باستان) رژه مي‌رفتند مشتق شده است. در پژوهش باليني، يك همگروه (كوهورت) به معني گروهي از افراد تحت مطالعه است كه با گذشت زمان پيگيري مي‌شوند. در يك مطالعه همگروهي آينده‌نگر، پژوهشگر نمونه‌اي از افراد را انتخاب يا مشخص مي‌كند. سپس در هر فرد عواملي نظير بسامد خوراك، عادت به ورزش كردن، خواب و مقادير ليپيد خون را تحت عنوان "مواجهه" اندازه مي‌گيرد كه ممكن است پيامد متعاقب را پيش‌بيني كنند. محقق با بررسي‌ها يا معاينه‌هاي دوره‌اي، اين افراد را براي يافتن پيامد (هاي) موردنظر پيگيري مي‌كند.                                                                         مطالعه همگروهي (كوهورت) شهركرد (Shahrekord Cohort Study: SCS) مشتمل بر مطالعه سلامت و بيماريهاي غيرواگير استان چهارمحال و بختياري و مطالعه كوهورت پرشين است. اين مطالعه اپيدميولوژيك آينده نگر 20 ساله بوده كه از ارديبهشت ماه سال 1394 مقدمات آن فراهم و در دي ماه 1394 در شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب شده است. اين مطالعه مبتني بر جمعيت بوده و حجم نمونه اوليه آن حداقل 10076 نفر است و به عنوان يكي از سانترهاي پرشين كوهورت ملي در جنوب غربي ايران با هدف بررسي و پايش وضعيت سلامت عمومي جمعيت بالغين و بيماري‌هاي مزمن و غير واگير (بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها، فشار خون بالا، ديابت، كبدچرب، مالتيپل اسكلروزيس، بيماري هاي رواني ، كليوي، آسم و بيماريهاي ريوي و  علل منجر به مرگ) و عوامل خطر آن‌ها در افراد 35 تا 70 سال شهر شهركرد با حجم نمونه 7000 نفر و مناطق روستايي شهرستان اردل با حجم نمونه 3000 نفر در استان چهارمحال و بختياري پايه ريزي شده است. 
اين طرح دو ناظر دانشگاهي و ملي دارد. پروتكل مطالعه كوهورت شهركرد را از اينجا دانلود كنيد. 
تاریخ به روز رسانی: 1397/12/17
تعداد بازدید: 4726
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal