مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۳۹۹/۱۱/۸
اولويتها و زمينه هاي تحقيقاتي

 اولويتها  و زمينه هاي تحقيقاتي مركز مدل سازي در سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد:

مدل سازي آماري و اپيدميولوژي، داده كاوي، مدل هاي تحليل داده هاي مطالعات كوهورت، طولي و بقا، بيزي، منطق فازي، هوش مصنوعي، تحليل چندسطحي، GIS ، رياضي، بيماريهاي غيرواگير، واگير و عوامل تعيين كننده سلامت و بيماري در جمعيت هاي انساني و با جزئيات زير:

1- مدل سازي آماري عوامل تعيين كننده سلامت و به ويژه اپيدميولوژي و عوامل مرتبط با بيماريهاي غيرواگير، مدل سري هاي زماني، مدل هاي رگرسيوني، مدل هاي تحليل چندسطحي، GIS ، مدل بندي مخاطرات مشترك بيماريها، ارزشيابي غربالگري ها، تشخيص بيماريها و مدلهاي پيشگيري، مدل هاي ارزيابي خطر بيماريهاي قلبي عروقي و سرطان ها.
2- مدل سازي رياضي عوامل مرتبط با سلامت و به ويژه بيماريهاي غيرواگير، آناليز عددي، جبر خطي عددي، روش هاي عددي در حل مسائل مرتبط با مدل سازي در سلامت، مدل سازي رياضي سرطان، مدل هاي ديناميكي و محاسبات بازه اي.
3- مدل سازي اقتصادي در بيماريهاي غيرواگير، ارزيابي هزينه فايده، ارزشيابي مراقبتهاي بيماريهاي غيرواگير و مراقبتهاي بيمارستاني .
4- مدل سازي هوش مصنوعي، شبكه عصبي، فازي، كلاسيك و بيزي در سلامت و بيماريهاي غيرواگير و عوامل خطر آنها.
5- شناسايي الگوها و روند عوامل خطر براي بيماريهاي واگير و بيماريهاي غيرواگير با استفاده از مدل ها و پيش بيني بار بيماريها.
6- شناسايي و تحليل عوامل مرتبط با بقاي بيماران و استفاده از مدل هاي تحليل بقا در بيماريهاي واگير و غيرواگير.
7- تحليل جغرافيايي و مكاني مرتبط با سلامت و بيماري ها و عوامل تعيين كننده.
8- ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي بهداشتي و سلامت، مطالعات جمعيت شناختي و مرتبط با بيمه و سلامت.
9- ارزيابي و بهبود كيفيت آمارهاي پزشكي و سلامت، آمارهاي مرگ و مير و بيماريها، بررسي طغيان ها.
10- مدل سازي عوامل تاثير گذار بر عوامل خطر سرطانها و پيامدهاي انها، بيماريهاي قلبي عروقي، سوانح و حوادث، بيماريهاي رواني، كيفيت زندگي، سلامت و سرمايه اجتماعي، بيماريهاي تنفسي و COPD ، استرس، بيماريهاي گوارشي، كوليت اولسراتيو ، بيماريهاي كليوي.
11- مطالعات اپيدميولوژيك در زمينه بيماريهاي واگير و غيرواگير.
12- مطالعه كوهورت شهركرد و ايجاد بانك اطلاعاتي مرتبط با بيماريهاي غيرواگير در مناطق روستايي و شهري استان چهارمحال و بختياري.
13- مطالعات ژنتيك اپيدميولوژي در زمينه بيماريهاي غيرواگير، به ويژه ديابت، مالتيپل اسكلروزيس، اعتياد و سوء مصرف مواد، بيماري قلبي عروقي، فشارخون بالا
14- مدل هاي داده كاوي و فناوري اطلاعات سلامت، كار با داده هاي حجيم، ارزيابي فناوري سلامت
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/18
تعداد بازدید: 1163
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal