مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۴۰۰/۴/۲
كارگاه هاي آموزشي
 كارگاه هاي برگزار شده:
1- كارگاه آشنايي با مطالعات كوهورت 
2- كارگاه شبكه سازي استفاده از داده هاي كوهورت شهركرد
3- كارگاه ثبت بيماريها و پيامدهاي سلامت
4- كارگاه مقاله نويسي
5- كارگاه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
6-  همكاري در برگزاري همايش گراميداشت روزآمار و برنامه ريزي  1398
7- كارگاه روش تحقيق 
8- كارگاه نرم افزار استاتا stata
9- كارگاه نرم افزار مدكلك Medcalc
10- كارگاه براورد جمعيت هاي پنهان
11- كارگاه نرم افزار SPSS
12- كارگاه پدافند غيرعامل 
13- كارگاه مدل ساري در سرطان ها
 
 
 
كارگاه هايي كه در مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت ارايه مي گردد:
1- كارگاه مرور سيستماتيك
2- كارگاه متا اناليز/ فراتحليل
3- كارگاه هاي مطالعات كيفي، پژوهش هاي مشاركتي و ارزيابي نيازهاي جامعه
4- كارگاه اندازه اثر (Effect Size) در مطالعات علوم پزشكي
5- كارگاه  سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و تحليل مكاني بيماريها با GIS
6- كارگاه روش تحقيق مقدماتي
7- كارگاه روش تحقيق متوسطه
8- كارگاه روش تحقيق پيشرفته
9- كارگاه مدل سازي رياضي در سلامت و سرطان ها
10- كارگاه مدل سازي هاي  آماري در سلامت
11- كارگاه داده كاوي  در سلامت
12- كارگاه روش هاي نمونه گيري در پژوهش هاي علوم پزشكي
13- كارگاه تعيين حجم نمونه در مطالعات پزشكي و سلامت
14- كارگاه اصول تحليل داده هاي پزشكي
15- كارگاه كارازمايي باليني
16- كارگاه اشنايي با نرم افزارهاي رفرانس نويسي
17- كارگاه اشنايي با نرم افزارهاي STATA و SPSS و R و SAS
18- كارگاه شبكه عصبي مصنوعي
19- كارگاه مقاله نويسي 
20- كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد
21- كارگاه مدل سازي هوش مصنوعي و منطق فازي
22- كارگاه تحليل لايه هاي پنهان
23- كارگاه كار با داده هاي گمشده
24- كارگاه بيوتروريسم و پدافند غيرعامل
25- كارگاه مدل سازي شبكه هاي اجتماعي
25- كارگاه اپيدميولوژي اجتماعي و مباحث مهم سرمايه اجتماعي و سواد سلامت
26- كارگاه اندازه هاي عدالت در سلامت و محاسبه نابرابري در سلامت
27- كارگاه اناليز هزينه فايده 
28- كارگاه اصول تصميم گيري صحيح در علوم پزشكي
29- كارگاه اخلاق پزشكي، اخلاق در پژوهش و انتشارات
30- كارگاه اصول سرچ و بررسي متون در پايگاه هاي اطلاعاتي مهم
31- كارگاه انواع خطاها در تحقيقات علوم پزشكي
32- كارگاه اصول اعتبار سنجي ابزارهاي جمع اوري داده ها در تحقيقات پزشكي
33- كارگاه اصول تصميم گيري در حاكميت باليني
34- كارگاه اپيدميولوژي باليني
35- كارگاه برنامه ريزي در سلامت
36- كارگاه اقتصاد بهداشت
37- كارگاه علم سنجي
38- كارگاه مباني ثبت بيماريها و پيامدهاي سلامت
39- كارگاه مطالعات اپيدميولوژيك
40- كارگاه بهره برداري و ترجمان دانش
41- كارگاه برقراري ارتباط با مخاطبان نظام سلامت 
تاریخ به روز رسانی: 1398/12/16
تعداد بازدید: 2491
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal